Ajda Gorenjska

Izdelava spletne strani ajdagorenjska.si

Zavzemamo se za biodinamične pridelke in za ekološko ravnotežje v naravi. Društvo je bilo ustanovljeno leta 2002 iz Gorenjske sekcije pri Društvu Ajda Vrzdenec. Deluje po splošnih društvenih pravilih.